Ders İçerikleri | İzmir Ekonomi Üniversitesi

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Yeni Medya ve İletişim

MCS 446 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sinema Tarihi ve Estetiği
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MCS 446
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, uzun metrajlı filmlerin başlangıcından 1990’lara kadar dünya sinemasındaki başlıca gelişmeleri izlemektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • dünya sinemasındaki tarihi gelişmeleri izleyebilecek ve bu gelişmelerin sebep ve sonuçlarını saptayabileceklerdir
  • ulusal sinemaların bireysel tarihlerinin, uluslararası trendleri, filmlerin yapımı, dağıtımı ve gösterimi bakımından nasıl etkilediklerini açıklayabileceklerdir
  • filmin bir araç olarak kullanımının zaman içinde nasıl değiştiğini ve standardize olduğunu anlatabileceklerdir
  • sosyopolitik, teknolojik, ekonomik ve kültürel koşulların sinemanın estetiğini verilen tarihsel aralıkta nasıl etkilediğini açıklayabileceklerdir
Ders Tanımı Ders kronolojik olarak yapılandırılmış ve sinemanın gelişimindeki, özellikle tarihsel açıdan; estetik, politik, teknolojik, kültürel ya da ekonomik gibi önemli anlar üzerine yoğunlaşmıştır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ders programlarının dağıtılması ve dersin işleyişi hakkında genel bilgilendirme
2 Film sanatı ve film tarihi The Oxford History of World Cinema
3 Film çeşitleri ve film yapım çeşitleri
4 Film bileşenlerine giriş As film Studies: The Essential Introduction
5 Erken sinema The Cinema Effect
6 Anlatım ve anlatı biçimleri The Oxford History of World Cinema
7 Mizansen Mise-en-Scene
8 Sinematografi Cinematography
9 Işık ve montaj
10 Tür The Oxford History of World Cinema
11 Üslup
12 Avrupa sineması Cinema & Nation’dan okumalar
13 Sinemada ses
14 Sinemada zaman ve mekan
15 Deneysel ve canlandırma filmleri Makaleler önerilecek
16 Genel Değerlendirme

 

Ders Kitabı The Cinema Book, edited by Pam Cook, 1985 The Cinema Effect, Sean Cubitt, The MIT Press, 2004 AS film Studies: The Essential Introduction Sarah Casey Benyahia, Freddie Gaffney and John Whit, Routledge, 2006 Cinematography, Kris Malkiewicz, Prentice Hall Press, 1973 Mise-en-Scene,Film Style and Interpretation, John Gibbs, Short Cut Series, Wallflower, 2002 Dersin konularına ilişkin makaleler de ayrıca önerilecektir. Bu ders film izleme ve filmleri tartışma üzerinden yürütülecektir. Derslerin verimli geçmesi için derse hazırlıklı gelinmesi ve tartışmalara katılım önemlidir. Devamlılık zorunludur. Derse 1 saat geç kalan öğrenci 3 saatlik ders süresi için yok sayılacaktır. Aynı şekilde dersi erken terkeden öğrenciler de dersin bütününde yok sayılacaktır. Dönem boyunca derslerin %30’una (4 ders) katılmayan öğrenciler bu dersten kalacaktır. Bu dersi başarıyla tamamlamak için bir ‘TERM PAPER’ ve her hafta verilecek ödevleri tamamlamak gerekmektedir
Önerilen Okumalar/Materyaller

The Oxford History of World Cinema

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
20
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
35
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
45
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
0
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Ödev
1
26
26
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
1
46
46
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
0
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Yeni medya ve iletişim alanına temel oluşturan kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışır ve yorumlar.  

X
2

Yeni medya ve iletişim alanındaki yapılar, aktörler ve bu alanda rol oynayan diğer etkenler arasındaki ilişkileri eleştirel bir yaklaşımla tartışır.  

X
3

Yeni medya üretim süreçlerinde kullanılan teknik donanım ve yazılımlarla ilgili temel bilgilere ve kullanım becerilerine sahip olur. 

X
4

İçerik üretme, yayma ve sürdürme için gerekli verileri bilimsel yöntemlerle toplayabilir, irdeleyebilir ve kullanabilir.  

X
5

Yeni medya ve iletişim alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulama alanında kullanır. 

X
6

Yeni medya ve iletişim alanında uygulamada karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilir.  

7

Ulusal, bölgesel ve küresel konular hakkında araştırmalara dayalı analizler geliştirir ve bu analizleri kamuya anlatabilir.

8

Yeni medya ve iletişim alanını destekleyen diğer disiplinlere ilişkin temel kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışır ve bunlardan yararlanır.

X
9

Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda geliştirir ve kullanır.

X
10

Yeni medya ve iletişim alanında yaptığı çalışmalarda toplumsal, bilimsel ve profesyonel etik değerlere sahip olur. 

X
11

Bir yabancı dili kullanarak yeni medya ve iletişim alanıyla ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirebilir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.