İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Medya ve İletişim

 

Duyurular

Güncel duyuru bulunmamaktadır.

Medya ve İletişim Bölümü

Medya ve İletişim Bölümü’nde okumak medya dünyasında başarılı olmanın ve değerli işlere imza atmanın ilk adımı olarak düşünülebilir. Televizyondan internete, yönetmenlikten gazeteciliğe, iletişim uzmanlığından editörlüğe uzanan bu dinamik ve heyecan verici dünyaya hoş geldiniz!

Bölümü bitirerek medya dünyasında ilerleyen mezunlarımızla tanışmak ister misiniz?

Güncel ve dinamik bir program
Dünyanın önde gelen üniversitelerinin iletişim fakülteleri hızla değişen medya dünyası ile uyumlu, farklı becerileri bir arada geliştirmeyi hedefleyen bir öğrenim tecrübesi sunmakta. Biz de İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde, dünya üniversitelerini örnek alarak, sunduğumuz eğitimi Radyo Televizyon ve Sinema (RTS) ya da Gazetecilik gibi başlıklar altında sınıflandırmamayı tercih ediyoruz. İletişim eğitiminin farklı alanlarını ve medya sektörünün çeşitlenen iş olanaklarını yeterince tanımayan, eğilimleri henüz ilgileri ve becerileri doğrultusunda tam oluşmamış üniversiteli adaylarından, özellikli alanlara odaklanan bölüm tercihleri yapmalarını beklemenin verimli bir üniversite eğitimine olanak tanımayacağını düşünüyoruz.

Biz, İEÜ İletişim Fakültesi Medya ve İletişim Bölümü’nde, erken branşlaşma mecburiyetine ve kalıplaşmış eğitim anlayışına alternatif olarak, güncel ve dinamik bir program öneriyoruz. Medya sektörüne dair bütünleşik bir eğitim anlayışı ile yola çıkarak, öğrencilerimize üniversite eğitimlerinde ilerledikçe keşfettikleri ve ilgi duymaya başladıkları iş alanlarında uzmanlaşma imkanı sunuyoruz. Kurguladığımız stüdyo tipi dersler aracılığıyla da öğrencilerimize uzmanlaşmayı seçtikleri alanlarda bolca pratik yapma olanağı tanıyoruz. Bu sayede zengin bir portföy ile mezun olan öğrencilerimiz, geniş medya dünyasının diğer dallarından kopmadan ilgi duydukları alanda ilerleme fırsatına sahip oluyorlar.

İş yaparak öğrenmek: Uygulama ve uzmanlaşma
Medya ve İletişim Bölümü öğrencileri, üniversite hayatlarının 1. ve 2. senelerinde medya ve iletişim dünyasına giriş yaparlar, bilinçli uzmanlaşmaya yarayacak temel bilgileri edinirler. Ardından Yayıncılık, Habercilik, Araştırma veya Yönetim gibi bir uzmanlaşma alanı belirlerler. Böylece stüdyo derslerinin devreye girmesi ve bitirme projelerinin hazırlanması yoluyla, uygulayarak öğrenmeye odaklanırlar. Öğretim görevlileri ve medya profesyonelleri ile beraber çalışırlar ve gerçek medya ürünleri yani televizyon programları, gazete-dergi veya internet içerikleri üretirler.

Kişiye özel öğrenim
Medya ve İletişim Bölümü’nde kitle eğitimi değil, kişisel öğrenim esastır: Öğrencilerin aynı beğeni, yetenek ve tercihlere sahip olmadığı gerçeğine dayanarak her birinin sahip olduğu veya öğrenim esnasında edineceği beceri ve tecrübelerinin açığa çıkmasına olanak tanınır.

Her bir öğrencinin kendi içinde saklı olan medya ve iletişimciyi ortaya çıkması bu sayede başarılı olur.

Bölümü bitirip medya dünyasında sağlam adımlarla ilerleyen mezunlarımızla tanışmak ister misiniz?

 

HABERLER