MCS 262 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Medyada Yapım II
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MCS 262
Bahar
1
2
2
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
-
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Dersin amacı öğrencilere görsel-işitsel ve baskıya dayalı medya çıktılarının web içeriğine dönüştürülmesini ve çevrimiçi siteler halinde yayınlanmasını sağlayan teknikleri tanıtmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Çoklu ortam çıktılarını belirli bir amaca hizmet edecek şekilde kombine edebilecektir.
  • Edindiği bilgileri, çağın güncel teknolojilerini kullanan cihazlarla uygulamaya geçirebilecektir.
  • Bir web sitesini meydana getiren temel bileşenleri tanımlayabilecek ve düzenini sağlayabilecektir.
  • Ses kaydı, video, metin, fotoğraf ve sayfa tasarımı konularında temel yetkinliğe sahip olacak ve üretim süreçlerini takip edebilecektir.
  • Çoklu ortam yayıncılığıyla ilgili terminolojiye hakim olacaktır.
Tanımı Bu ders, görsel-işitsel ve baskıya dayalı medya yapım süreçlerinin temel basamaklarını, güncel cihaz ve yöntemler kullanılarak teorik ve uygulamalı olarak işlenmesi ile çıktıların web ortamında yönetilmesini kapsar. Proje çalışmaları ve öğrencilerin derste aldıkları teorik ve pratik bilgilerin laboratuvar ortamında yazılımlar kullanılarak web içeriklerine dönüştürülmesi, dersin somut çıktılarını oluşturur.

 



Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş. Ders, işyükü ve değerlendirme kriterleri hakkında bilgilendirme.
2 Çoklu ortamın temel bileşenleri: Ses, Video, Grafik. Adobe Photoshop’a giriş.
3 Piksel tabanlı tasarım ve uygulamalar: Adobe Photoshop. Adobe Photoshop CS6 Classroom in a Book
4 Piksel tabanlı tasarım ve uygulamalar: Adobe Photoshop. Adobe Photoshop CS6 Classroom in a Book
5 Piksel tabanlı tasarım ve uygulamalar: Adobe Photoshop (Uyg.1 %15) Adobe Photoshop CS6 Classroom in a Book
6 Vektör tabanlı tasarım ve uygulamalar: Adobe Illustrator Adobe Illustrator CS6 Classroom in a Book
7 Vektör tabanlı tasarım ve uygulamalar: Adobe Illustrator (Uyg.2 %15) Adobe Illustrator CS6 Classroom in a Book
8 Adobe InDesign'da farklı mecralar için sablon tasarımı Adobe InDesign CS6 Classroom in a Book
9 Adobe InDesign kullanılarak kompozisyon üretimi Adobe InDesign CS6 Classroom in a Book
10 Adobe InDesign'da hazırlanan sablonların sayfalara dönüstürülmesi (Uyg.3 %15) Adobe InDesign CS6 Classroom in a Book
11 Web'in temelleri, Wordpress siteleri, Wordpress'te çoklu ortam
12 Çevrimiçi içerik üretimi ve yönetimi (YouTube, Soundcloud, Flickr)
13 Çevrimiçi içerik üretimi ve yönetimi (YouTube, Soundcloud, Flickr)
14 Kisisel web sitelerinin olusturulması ve içeriklerin eklenmesi
15 Kisisel web sitelerinin sunumu ve değerlendirilmesi (Proje %40)
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Dersin Kitabı
Diğer Kaynaklar Örnek web siteleri ve sayfa tasarımları.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
15
15
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
40
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
100
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
12
4
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
20
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
116

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Medya ve iletişim alanına temel oluşturan kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışabilmek ve yorumlayabilmek.
2 Medya üretim süreçlerinde kullanılan teknik donanım ve yazılımlarla ilgili temel bilgilere ve kullanım becerilerine sahip olmak. X
3 Medya ve iletişim alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulama alanında kullanabilmek. X
4 Medya ve iletişim alanındaki yapılar, aktörler ve bu alanda rol oynayan diğer etkenler arasındaki ilişkileri eleştirel bir yaklaşımla tartışabilmek. X
5 Medya ve iletişim alanını destekleyen diğer disiplinlere ilişkin temel kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışabilmek ve bunlardan yararlanabilmek.
6 Ulusal, bölgesel ve küresel konular hakkında araştırmalara dayalı analizler geliştirebilmek ve bu analizleri kamuya anlatabilme becerisine sahip olmak X
7 İçerik üretme, yayma ve sürdürme için gerekli verileri bilimsel yöntemlerle toplayabilmek, irdeleyebilmek ve kullanabilmek. X
8 Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri hayat boyu bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda etik bir sorumlulukla geliştirmek ve kullanabilmek. X
9 Bir yabancı dili kullanarak medya ve iletişim alanındaki yeni teknolojiler, yapım yöntemleri ve medya endüstrileri ile ilgili gelişmeleri izleyebilmek ve uluslararası meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1). X
10 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.
11 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level). X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest