MCS 470 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Televizyon ve Türler
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MCS 470
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Ders, öğrencilere televizyon türleri, izleyiciler ve ikisi arasındaki ilişkiyi tartışmalarına yarımcı olacak entellektüel ve akademik birikimi vermeyi amaçlar.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • televizyon programcılığının sosyolojik altyapısını tartışabileceklerdir
  • televizyon türlerinin izleyici seçimlerini nasıl şekillendirdiğini ve izleyici seçimlerinin televizyon türlerini nasıl şekillendirdiğini tartışableceklerdir
  • televizyon türleri ve izleyici davranışlarının analizinde kullanılan temel metod ve yaklaşımları tartışabileceklerdir
  • televizyon türleri kapsamında medya kurumlarının üretim süreçlerinde benimsedikleri prensipleri tartışabileceklerdir
  • televizyon türlerine karşı eleştirel bir izleme becerileri geliştireceklerdir
  • izleyici tecrübe ve davranışlarının televizyon türlerince nasıl şekillendiğini tartışabileceklerdir
Tanımı Ders temel olarak güncel ve eski dönem televizyon programcılığının izleyici merkezli bir perspektiften incelenmesine odaklanacaktır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş
2 Bir kültürel form olarak televizyon: izleyiciler ve türler Newcomb and Hirsch, "TV as a Cultural Forum" in Newcomb, ed., TV: The Critical View, 6 edition, (Oxford Univ. Press, 2000)
3 Kültürel kategoriler olarak televizyon türleri Genre and television: from cop shows to cartoons in American culture. Jason Mittell (2004) Routledge (chapter 1), “What is Genre?” in The Television Genre Book (2008) Creeber, Miller, Tulloch. British Film Institute.
4 Televizyon tüketimi: TV ve izleyicileri Consuming television: TV and its audiences (1997) Mullan. Blackwell. (Chapter 1)
5 Geleneksel TV türleri ve izleyiciler I: Dram ve dizi “Drama” and “Soap Opera” in The Television Genre Book (2008) Creeber, Miller, Tulloch. British Film Institute.
6 Geleneksel TV türleri ve izleyiciler II: Komedi ve çocuklar için TV “Comedy” and “ Children’s TV” in The Television Genre Book (2008) Creeber, Miller, Tulloch. British Film Institute.
7 Geleneksel TV türleri ve izleyiciler III: Haber ve belgesel “News” and “Documentary” in The Television Genre Book (2008) Creeber, Miller, Tulloch. British Film Institute.
8 Geleneksel TV türleri ve izleyiciler IV: Reality TV & popular eğlence “Reality TV” and “Popular Entertainment” in The Television Genre Book (2008) Creeber, Miller, Tulloch. British Film Institute.
9 Vize
10 Televizyon türlerinde çağdaş gündem Thinking outside the box: a contemporary television genre reader. Edgerton & Rose (2005) (Chapter 1, 3) Kentucky University Press
11 Değişen geleneksel TV türleri Thinking outside the box: a contemporary television genre reader. Edgerton & Rose (2005) (Chapter 67) Kentucky University Press
12 TV türlerinde yeni yönelimler Thinking outside the box: a contemporary television genre reader. Edgerton & Rose (2005) (Chapter 89) Kentucky University Press.
13 Yeni izleyici davranışları Television and new media audiences. Oxford University Press. Seiter (1999) (Chapter 1)
14 Küresel bağlamda TV türleri Thinking outside the box: a contemporary television genre reader. Edgerton & Rose (Chapter 121314) Kentucky University Press.
15 Özet
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı Bu formda belirtilen okumalar
Diğer Kaynaklar Her hafta, dersler örnek videolarla desteklenecektir. Ayrıca, okumalara ek olarak her hafta web tabanlı okumalar duyurulacaktır.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
15
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
25
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
75
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
25
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
15
1
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
10
Final / Sözlü Sınav
1
19
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Medya ve iletişim alanına temel oluşturan kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışabilmek ve yorumlayabilmek. X
2 Medya üretim süreçlerinde kullanılan teknik donanım ve yazılımlarla ilgili temel bilgilere ve kullanım becerilerine sahip olmak.
3 Medya ve iletişim alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulama alanında kullanabilmek.
4 Medya ve iletişim alanındaki yapılar, aktörler ve bu alanda rol oynayan diğer etkenler arasındaki ilişkileri eleştirel bir yaklaşımla tartışabilmek.
5 Medya ve iletişim alanını destekleyen diğer disiplinlere ilişkin temel kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışabilmek ve bunlardan yararlanabilmek. X
6 Ulusal, bölgesel ve küresel konular hakkında araştırmalara dayalı analizler geliştirebilmek ve bu analizleri kamuya anlatabilme becerisine sahip olmak X
7 İçerik üretme, yayma ve sürdürme için gerekli verileri bilimsel yöntemlerle toplayabilmek, irdeleyebilmek ve kullanabilmek.
8 Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri hayat boyu bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda etik bir sorumlulukla geliştirmek ve kullanabilmek. X
9 Bir yabancı dili kullanarak medya ve iletişim alanındaki yeni teknolojiler, yapım yöntemleri ve medya endüstrileri ile ilgili gelişmeleri izleyebilmek ve uluslararası meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).
10 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.
11 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level).

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest