MCS 470 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Televizyon ve Türler
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MCS 470
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders global izleyici kitlelerine hitap eden günümüz popüler dizilerini bicim ve içerik açısından inceler. Ders boyunca farklı türdeki televizyon dizilerinin estetik kurgulanışı, izleyiciler üzerindeki etkileri ve sosyokültürel işlevleri analiz edilecektir. Aynı zamanda, günümüzde televizyon türlerinin içeriklerindeki ve izleniş biçimlerindeki değişimler üzerinde durulacaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Farklı televizyon türlerini tanımlayabilecek ve bunların temel estetik niteliklerini ayırt edebilecekler
  • Televizyon türlerinin dizilerin planlanması ve üretilmesi aşamalarında oynadığı rolleri inceleyebilecekler
  • Televizyon dizilerinin içerik ve bicim açısından 21. Yüzyılda geçirdikleri değişimleri karşılaştırabilecekler
  • Farklı ülkelerde ve coğrafyalarda üretilen televizyon programlarının birbirleriyle olan etkileşimlerini analiz edebilecekler
  • Televizyon dizilerinin hem toplumsal değişimlerin göstergeleri hem de tetikleyicileri olarak oynadıkları rolleri açıklayabilecekler
  • Popüler dizilerin toplumsal cinsiyet temsilleri ve bu temsillerin kültürel etkilerini tartışabilecekler
Tanımı Bu ders medya ve televizyon hakkındaki teorik okumalar ile günümüzdeki televizyon dizilerinden alınan somut örneklendirmeleri bir araya getirir. Ders anlatımı ve okumaların tartışılması bu konuların anlaşılmasını kolaylaştıracak ve daha derin bir perspektif sağlayacak görsel kliplerin sınıfta görüntülenmesiyle tamamlanır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Televizyon Türleri-Giriş Jason Mittell. (2013). ‘Television Genres as Cultural Categories.’ In Genre and Television: From Cop Shows to Cartoons in American Culture, pp. 1-29.
2 Global Dünyada Uyarlama Diziler Vinicius, N. (2013). ‘More Than Copycat Television: Format Adaptation as Performance.’ In Global Television Formats: Understanding Television Across Borders, pp. 23-38. Beth Johnson & Laura Minor (2018) Shameless: Gendering Transnational Narratives, Feminist Media Studies, 19(2), pp. 1-16
3 Kostüm Drama ve Popüler Tarih Beaton, E. (2016). ‘Female Machiavellians in Westeros.’ In. Women of Ice and Fire: Gender, Game of Thrones and Multiple Media Engagements, pp. 193-217.
4 “Chick Flick”, Televizyonda Feminizm ve Post-feminizm Serena Daalmans (2013). HBO's Girls: ‘I'm Busy Trying to Become Who I Am.’ Feminist Media Studies, 13(2), 359-362. Jane Arthurs (2003). Sex and the City and Consumer Culture: Remediating Postfeminist Drama, Feminist Media Studies, 3(1), pp. 83-98.
5 Televizyon İzleyicileri ve Dijitalleşmenin Etkileri Ang, I. (2006). Living Room Wars: Rethinking Media Audiences, pp. 16-28 & pp. 66-81. Evans, E. (2011). ‘Downloading Television: Agency, Immediacy and the Transmedia Audience’ In Transmedia Television: Audiences, New Media, and Daily Life, p. 145- 172.
6 Bir Toplumsal Değişim Aracı Olarak Melodram Andrew Skuse and Marie Gillespie. (2012). ‘Gossiping for Change.’ In Drama for Development: Cultural Translation and Social Change, pp. 273-294. Christa Salamandra. (2012). The Muhannad Effect: Media Panic, Melodrama, and the Arab Female Gaze. Anthropological Quarterly 85(1), pp. 45-77.
7 Komplike Melodram Linda Williams (2012). Mega-Melodrama! Vertical and Horizontal Suspensions of the “Classical.” Modern Drama, 55(4), pp. 523-543.
8 Türk Televizyon Dizilerinin Globalleşmesi ve Etkileri The documentary - Kismet: How Turkish Soap Operas Changed the World. By Nina Maria Pashalidou https://www.youtube.com/watch?v=NX8Un4nneXg Kraidy, M. M., & Al-Ghazzi, O. (2013). Neo-Ottoman Cool: Turkish Popular Culture in the Arab Public Sphere. Popular Communication, 11(1), 17-29.
9 Pembe Diziler ve Ulus Tahayyülü Mauro Porto (2011). Telenovelas and Representations of National Identity. Media, Culture & Society, 33(1), pp. 53-69. Mar Chicharro Merayo (2013). Constructing and Reinforcing the Nation Through Television Fiction, European Journal of Cultural Studies 16(2), pp. 211-225.
10 Suç Draması ve Erkeklik Temsilleri Brian Faucette (2014). ‘Re-emergence of Hegemonic Masculinity in Breaking Bad.’ In Breaking Bad: Critical Essays on the Contexts, Politics, Style, and Reception of the Television Series, p. 73-86.
11 Reality TV ve Neoliberal Dünya Ouellette, L., & Hay, J. (2008). Better Living through Reality TV: Television and Post-welfare Citizenship, pp. 63-98.
12 Bilimkurgu Dizileri ve Toplumsal Eleştiri George, S. A. (2008). ‘Desire, Gender, and the (Post)Human Condition in Battle Star Galactica.’ In The Essential Science Fiction Television Reader, pp. 159-176. Booker, M. K. (2008). ‘The Politics of Star Trek.’ In The Essential Science Fiction Television Reader, pp. 195-208.
13 Popüler Televizyon Dizileri ve Felsefi Yaklaşımlar Jaarsma, A. S. (2010). ‘An Existential Look at Mad Men: Don Draper, Advertising, and the Promise of Happiness.’ In Mad Men and Philosophy: Nothing is as It Seems, pp. 95-109. J. J. Sylvia (2010). Doctor Who and Philosophy: Bigger on the Inside, pp. 157-166.
14 Dijital Dünyada Televizyon Türlerinin Geleceği Mittell, J. (2015). Complex TV: The Poetics of Contemporary Television Storytelling, pp. 1-16.
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Dersin Kitabı

Derste yararlanılacak olan kaynaklar yukarıdaki Haftalık Konular ve Ön Hazırlık Çalışmaları kısmında listelenmiştir.

Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
20
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
4
40
Ödev
1
40
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
5
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
4
4
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
116

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Medya ve iletişim alanına temel oluşturan kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışabilmek ve yorumlayabilmek.
2 Medya üretim süreçlerinde kullanılan teknik donanım ve yazılımlarla ilgili temel bilgilere ve kullanım becerilerine sahip olmak.
3 Medya ve iletişim alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulama alanında kullanabilmek. X
4 Medya ve iletişim alanındaki yapılar, aktörler ve bu alanda rol oynayan diğer etkenler arasındaki ilişkileri eleştirel bir yaklaşımla tartışabilmek. X
5 Medya ve iletişim alanını destekleyen diğer disiplinlere ilişkin temel kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışabilmek ve bunlardan yararlanabilmek. X
6 Ulusal, bölgesel ve küresel konular hakkında araştırmalara dayalı analizler geliştirebilmek ve bu analizleri kamuya anlatabilme becerisine sahip olmak X
7 İçerik üretme, yayma ve sürdürme için gerekli verileri bilimsel yöntemlerle toplayabilmek, irdeleyebilmek ve kullanabilmek. X
8 Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri hayat boyu bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda etik bir sorumlulukla geliştirmek ve kullanabilmek. X
9 Bir yabancı dili kullanarak medya ve iletişim alanındaki yeni teknolojiler, yapım yöntemleri ve medya endüstrileri ile ilgili gelişmeleri izleyebilmek ve uluslararası meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).
10 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.
11 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level).

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest